Įrašykite el paštąRezultatai

Ar teko lankytis šioje apgyvendinimo įstaigoje (pažymėkite vieną atsakymo variantą)

Lankausi pirmą kartą
Lankausi pirmą kartą
Lankausi daugiau nei vieną kartą per metus
Lankausi mažiau kaip vieną kartą per metus
Ne, neteko lankytis (jei pasirinkote šį variantą, baikite apklausą)

Fizinių bruožų įvertinimas

Kaip vertinate šioje apgyvendinimo įstaigoje aplinkoje naudojamus dekoratyvinius elementus (medžio skulptūros, šviestuvai)?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šioje apgyvendinimo įstaigoje vyraujančią spalvų dinamiką?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos eksterjerą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos interjerą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos pastatų išdėstymo planą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai

Rėmimo įvertinimas

Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos firminį ženklą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos internetinį puslapį?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate lankstinukų, turistinių maršrutų, papildomų užsiėmimų pasiūlymų sklaidą šioje apgyvendinimo įstaigoje ?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai

Iš kokių šaltinių sužinojote apie šią apgyvendinimo įstaigą (pažymėkite vieną atsakymo variantą)

Internetas
Vietinė spauda (laikraščiai)
Reklaminių skrajučių
Kita

Jūsų amžius:

20 - 29 metai
30 - 39 metai
40 - 49 metai
50 ir daugiau

Jūsų išsilavinimas

Vidurinis
Aukštesnysis
Bakalauras
Magistras
Mokslų daktaras
Kita

Jūsų lytis:

Vyras
Moteris

Jūsų pajamos

iki 1000 Lt
1000 - 2000 Lt
2000 - 3000 Lt
3000 - 4000 Lt
Daugiau kaip 5000 Lt

Kainų įvertinimas

Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos kainų dydžių skirtumus lyginant su konkurentais?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate kainos ir kokybės santykį šioje apgyvendinimo įstaigoje ?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate kainų lygį šioje apgyvendinimo įstaigoje ?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate nuolaidų sistemą šioje apgyvendinimo įstaigoje ?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai

Kodėl pasirinkote poilsį šioje apgyvendinimo įstaigoje ?(pažymėkite kelis atsakymo variantus)

Patogi geografinė padėtis (geras privažiavimas, keliai)
Graži ir rami aplinka
Tėvų ir vaikų užimtumas
Kokybiškos paslaugos
Kita

Paslaugų įvertinimas

Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos paslaugų asortimentą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos paslaugų įvaizdį?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos paslaugų pateikimą (ar pateikta patraukliai, ar viskas aišku ir lengvai suprantama)?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę šioje apgyvendinimo įstaigoje?
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Patenkinamai
Blogai

Personalo įvertinimas

Kaip vertinate darbuotojų aptarnavimo kokybę?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate darbuotojų bendravimo įgūdžius?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate darbuotojų išvaizdą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos darbuotojų apmokymą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai

Proceso įvertinimas

Kaip vertinate šioje apgyvendinimo įstaigoje klientų aptarnavimo sistemą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šioje apgyvendinimo įstaigoje paslaugų pristatymo kokybę?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šioje apgyvendinimo įstaigoje užsakymų priėmimo sistemą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate mokėjimo už paslaugas metodus (kortelė)?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai

Vietos įvertinimas

Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos geografinę padėtį?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos pasiekiamumą?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Kaip vertinate šios apgyvendinimo įstaigos rekreacinę aplinką?
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Vidutiniškai
Blogai
Rezultatai

Naujienos

Dreverna ortofoto

Daugiau nuotraukų rasite čia

...

Kontaktai

Telefonas: